مطالب مرتبط با کلید واژه

شبکه تاد


گزارش «فراخوان اول گرنت تحقیقاتی رشد در شبکه تاد» منتشر شد

گزارش «فراخوان اول گرنت تحقیقاتی رشد در شبکه تاد» منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف تحقق اقتصاد مقاومتی و توجه به نقش شبکه در توسعه کارآفرینی دانایی محور از پروژه‌های توسعه محصول حمایت کرده و گزارش فراخوان اول گرنت رشد در شبکه تاد را در ۸۳ صفحه منتشر کرده است.

ادامه مطلب
گزارش تفصیلی فراخوان آزمایشی گرنت جوانه در شبکه تاد منتشر شد

گزارش تفصیلی فراخوان آزمایشی گرنت جوانه در شبکه تاد منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای بسط و توسعه توان ملی در نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر دانایی گزارش تفصیلی فراخوان آزمایشی گرنت جوانه در شبکه تاد را در ۱۰۷ صفحه منتشر کرد.

ادامه مطلب
کارگاه نحوه ارائه ایده در جلسات دفاع و پیش دفاع «گرنت جوانه» با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد
با هدف اجرایی ساختن برنامه گرنت جوانه

کارگاه نحوه ارائه ایده در جلسات دفاع و پیش دفاع «گرنت جوانه» با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد

روابط عمومی پارک فاوا: کارگاه «نحوه ارائه ایده در جلسات دفاع و پیش دفاع گرنت جوانه-فراخوان اول» توسط واحد شبکه توسعه اقتصاد دیجیتال (تاد) پارک فاوا و با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.

ادامه مطلب
دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان و مرکز رشد سازمان پژوهش تهران به عضویت شبکه تاد در آمدند/  اعضای شبکه تاد  به  ۲۷ عضو رسید
در راستای تکمیل بزرگترین اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور

دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان و مرکز رشد سازمان پژوهش تهران به عضویت شبکه تاد در آمدند/ اعضای شبکه تاد به ۲۷ عضو رسید

روابط عمومی پارک فاوا: شورای پذیرش پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) با درخواست عضویت دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان و مرکز رشد سازمان پژوهش تهران برای عضویت در شبکه توسعه اقتصاد دیجیتال کشور (تاد) موافقت کرد.

ادامه مطلب
نقش مهم پارک فاوا در در چرخه اقتصادی کشور
مدیر کل برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

نقش مهم پارک فاوا در در چرخه اقتصادی کشور

مدیر کل برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم گفت: پارک فاوا به دلیل موضوعیت فناوری اطلاعات در اساسنامه‌ خود و نقشی که در آینده‌ فناوری و نوآوری دارد، می‌تواند تاثیرات مهمی در چرخه اقتصادی کشور ایفا کند.

ادامه مطلب