دسترسی آزاد به اطلاعات

روابط عمومی پارک فاوا: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب بهمن ۱۳۷۸ در مجلس شورای اسلامی) از سال ۱۳۹۶ وارد مرحله اجرایی شد. این قانون مشتمل بر ۲۳ ماده و هفت تبصره است که به موضوعات مختلف از جمله آزادی اطلاعات، ترویج شفافیت، آئین دسترسی آزاد، استثنائات دسترسی آزاد، مسئولیت‌های مدنی و کیفری و … (دانلود کامل قانون دسترسی آزاد) می‌پردازد.
 

ماده ۱۲ این قانون بیان می‌دارد که «مؤسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع رسانی سالیانه، گزارشی در باره فعالیت‌های آن مؤسسه در اجرای این قانون به کمیسیون انتشارات و دسترسی آزاد به اطلاعات» ارائه دهند.

پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، به عنوان یک نهاد مسئول و پیشگام در عرصه اطلاع رسانی و شفافیت، با توجه به اهمیت موضوع تأمین «دسترسی آزاد همگانی به اطلاعات» و نیز تحقق اصل «شفافیت»، تمامی گزارش‌ها و اطلاعات تمامی اخبار و اطلاعات خود را به صورت سه زبانه در وب‌سایت http://ict-park.ir منتشر می‌نماید.

صفحه حاضر نیز با هدف تسهیل راهنمایی و هدایت تمامی ذی‌نفعان و علاقه‌مندان به پخش‌های مختلف پارک فاوا ساماندهی شده است.

به موجب قانون انتشار آزاد، هرگونه دسترسی عمومی و استفاده از این اطلاعات، به شرط رعایت مالکیت معنوی و ضرورت ارجاع به آن، «آزاد» و «رایگان» می‌باشد.

 

پارک فاوا

مأموریت و چشم‌اندازمسئولیت اجتماعی در پارک فاواشعب پارکخدماتشرکت‌های عضوچارت سازمانی

 

اطلاع‌رسانی
اخبار و رویدادهااطلاعیه و فراخواننشریه فاوابولتن‌های تولید محتواکلیپ‌های از ایده تا پدیده/ چندرسانه‌ای

 

تجاری سازی
برنامه و اهداف/ اطلس فناوری

 

شبکه تاد
معرفی شبکه تادعضویت در شبکه تادحمایت‌هاداوران شبکه تاد

 

پذیرش و ارزیابی
فراخوان پذیرش شرکت‌هافیلم‌های آموزشی سامانه اطلس فناوری

 

مرکز توسعه واحدهای فناور
معرفی مرکزخدماتحمایت‌ها و اعتباراتشرکت‌های عضوشعبآیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

 

گزارش‌های تفصیلی
گزارش فراخوان اول گرنت تحقیقاتی رشد در شبکه تادگزارش پیاده‌سازی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در پارک فاواگزارش تفصیلی فراخوان آزمایشی گرنت جوانه در شبکه تادگزارش عضویت پارک‌ها و مراکز رشد در شبکه تاد