فراخوان ارزیابی سالانه شرکت‌ها

فراخوان ارزیابی عملکرد سال 1402 شرکت‌های عضو پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات در فروردین‌ماه سال 1403 اعلام خواهد شد.

جهت ارتباط با کارشناسان واحد پذیرش و ارزیابی می‌توانید با شماره تلفن 34916570-026 داخلی‌های 312 (خانم قیومی) و 313 (خانم میرزایی) تماس حاصل فرمایید.