خدمات پارک فاوا

شرکت‌های فعال در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌توانند از طیف متنوعی از خدمات عمومی و پایه، خدمات علمی و تخصصی و خدمات فنی و تسهیل‌گر برخوردار شوند که برخی از مهم‌ترین آن‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

 

الف: خدمات عمومی و پایه

1) اسکان در سطح درجه 1: در هر دو سایت البرز و مشهد

2) استقرار، منشی‌گری، حفاظت و امنیت، ارتباطات، فضاهای مشترک

3) تأمین مالی: خدمات VC، وام بانکی، خدمات صندوق پژوهش و فناوری، خدمات کارگزاری صندوق شکوفایی


ب: خدمات تخصصی

1) خدمات مشاوره مدیریتی: مشاوره‌های حقوقی، مالی و بیمه  خدمات کارگزاری بورس، خدمات مربیگری

2) خدمات مشاوره تجاری: مشاوره در زمینه برندینگ، بازاریابی داخلی، جذب سرمایه و تجاری‌سازی

3) خدمات مشاوره بین‌المللی: ثبت اختراع، اخذ استانداردها و گواهینامه‌های بین‌المللی و تسهیل‌گری بازاریابی بین‌المللی


ج: خدمات  فنی

1) خدمات بروکری فناوری

2) محیط پاک نرم‌افزاری

3) کلینیک کسب و کار

4) خدمات زیرساخت‌های فنی و آزمایشگاهی

5) خدمات تخصصی از قبیل دوره‌های آموزشی، خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی، مشاوره‌های تخصصی، برگزاری و مشارکت در نمایشگاه‌ها و رخدادها