عضویت در شبکه تاد


فرآیند عضویت در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات با دعوت رسمی رییس پارک فاوا از روسای پارک های علم و فناوری آغاز می شود. (پارک های علم و فناوری جهت بهره مندی از برنامه های حمایتی پارک فاوا که در ادامه تشریح خواهد شد لازم است به عضویت شبکه تاد در آمده باشند). متقاضیان لازم است که ضمن ارسال درخواست رسمی عضویت در شبکه تاد از سوی ریاست پارک متقاضی کاربرگ های درخواست عضویت را تکمیل کرده و به همراه مستندات لازم به آدرس پست الکترونیکی tad@ict-park.ir ارسال نمایند. پس از بررسی اولیه درخواست ها، گزارش کارشناسی از پرونده توسط کارشناسان شبکه تاد تهیه شده و جلسات شورای پذیرش جهت بررسی درخواست مرکز متقاضی برگزار می شود. در نهایت با توجه به نتیجه جلسه شورای پذیرش پارک، نسبت به پذیرش و یا عدم پذیرش مراکز متقاضی تصمیم گیری می شود. نتایج پذیرش/ عدم پذیرش به صورت کتبی به مرکز متقاضی ابلاغ می شود و جهت همکاری بین پارک فاوا و مرکز عضو شده تفاهم نامه همکاری به مدت 5 سال منعقد می گردد.

فرآیند عضویت در شبکه تاد

 1. تکمیل کاربرگ ها و ارائه مستندات مربوطه 
 2. بررسی اولیه پرونده توسط پارک فاوا و رفع نواقص احتمالی توسط متقاضی 
 3. بررسی پرونده در کارگروه ارزیابی 
 4. ارائه رئیس مرکز متقاضی در شورای پذیرش پارک فاوا و طرح نتایج کارگروه در آن شورا 
 5. ابلاغ نتیجه توسط رئیس پارک فاوا

شرایط اولیه مراکز متقاضی عضویت 

 • دارای مجوز رسمی فعالیت از مراجع ذیربط
 • حداقل 3 سال سابقه فعالیت قابل قبول به تشخیص شورای پذیرش پارک فاوا
 • دارای دستورالعمل های مصوب پذیرش و استقرار
 • دارای دستورالعمل و سابقه حمایت مالی از واحدهای فناور
 • درخواست رسمی رئیس مرکز متقاضی

شاخص‌های ارزیابی اولیه

 • داشتن دستور العمل های پذیرش واحدهای فناور
 • ترکیب شورای پذیرش با رعایت استقلال شورا در رد یا پذیرش درخواست‌ها 
 • داشتن فرایند مدون اجرایی پذیرش
 • داشتن دستور العمل مصوب حمایت های مالی
 • داشتن سیستم نظارت و ارزیابی فعالیت های واحدهای فناور مستقر 
 • تعداد واحدهای فناور پذیرش شده و مستقر در سه سال گذشته

 

برای دریافت شیوه نامه عضویت در شبکه تاد اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت کاربرگ درخواست عضویت در شبکه تاد اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت کاربرگ درخواست عضویت شتابدهنده در شبکه تاد اینجا را کلیک کنید.