مطالب مرتبط با کلید واژه

گرنت جوانه


گزارش تفصیلی فراخوان آزمایشی گرنت جوانه در شبکه تاد منتشر شد

گزارش تفصیلی فراخوان آزمایشی گرنت جوانه در شبکه تاد منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای بسط و توسعه توان ملی در نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر دانایی گزارش تفصیلی فراخوان آزمایشی گرنت جوانه در شبکه تاد را در ۱۰۷ صفحه منتشر کرد.

ادامه مطلب
کارگاه نحوه ارائه ایده در جلسات دفاع و پیش دفاع «گرنت جوانه» با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد
با هدف اجرایی ساختن برنامه گرنت جوانه

کارگاه نحوه ارائه ایده در جلسات دفاع و پیش دفاع «گرنت جوانه» با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد

روابط عمومی پارک فاوا: کارگاه «نحوه ارائه ایده در جلسات دفاع و پیش دفاع گرنت جوانه-فراخوان اول» توسط واحد شبکه توسعه اقتصاد دیجیتال (تاد) پارک فاوا و با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.

ادامه مطلب
پارک فاوا از پایان‌نامه‌های دانشگاهی حمایت می‌کند

پارک فاوا از پایان‌نامه‌های دانشگاهی حمایت می‌کند

رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به طرح گرنت جوانه اظهار کرد: بسیاری از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های پژوهشی در دانشگاه‌ها می‌توانند با قابلیت تجاری‌سازی تعریف شوند و اجرای برنامه گرنت جوانه و حمایت مالی از این تحقیقات می‌تواند زمینه‌ساز شکل گیری شرکت‌های نوپا و ارتقا سطح آمادگی فناوری این یافته‌های علمی شود.

ادامه مطلب

حمایت‌ها

روابط عمومی پارک فاوا: تمامی پارک های فناوری و مراکز رشد که با موفقیت به عضویت شبکه تاد درآمده‌اند، می توانند از انواع برنامه های ترویجی-حمایتی پارک فاوا بهره‌مند شوند. جزئیات برخی از مهمترین این برنامه‌ها به شرح زیر است: گرنت جوانه: این ...