مطالب مرتبط با کلید واژه

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات


معاون توسعه سرمایه انسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از پارک فاوا بازدید کرد
در رأس یک هیئت کارشناسی؛

معاون توسعه سرمایه انسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از پارک فاوا بازدید کرد گالری

روابط عمومی پارک فاوا: آقای اصلان‌زاده، معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راس یک هیئت کارشناسی روز یکشنبه ۹ مردادماه ۱۴۰۱ از پارک فاوا بازدید کردند.

ادامه مطلب
انصاری: وظیفه وزارتخانه شکوفایی ظرفیت‌های موجود در پارک فاوا است
در بازدید معاونین وزیر ارتباطات از پارک فاوا-۲؛

انصاری: وظیفه وزارتخانه شکوفایی ظرفیت‌های موجود در پارک فاوا است گالری

روابط عمومی پارک فاوا: علی اصغر انصاری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مجری شبکه ملی اطلاعات؛ محمد خوانساری، معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات و وحید یزدانیان، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و هیئت همراه روز یکشنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰ از پارک فاوا بازدید کردند.

ادامه مطلب
صدیق دامغانی‌زاده: محرکِ ماشینِ اقتصادِ دولت در کشور حوزه ICT است
در بازدید معاونین وزیر ارتباطات از پارک فاوا-۱؛

صدیق دامغانی‌زاده: محرکِ ماشینِ اقتصادِ دولت در کشور حوزه ICT است گالری

روابط عمومی پارک فاوا: علی اصغر انصاری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مجری شبکه ملی اطلاعات؛ محمد خوانساری، معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات و وحید یزدانیان، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و هیئت همراه روز یکشنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰ از پارک فاوا بازدید کردند.

ادامه مطلب
وزارت ارتباطات نگاهی ویژه به تکمیل پارک اقتصاد دیجیتال استان سمنان دارد
رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات:

وزارت ارتباطات نگاهی ویژه به تکمیل پارک اقتصاد دیجیتال استان سمنان دارد

مشاور وزیر و رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور گفت: تکمیل و تجهیز پارک اقتصاد دیجیتال استان سمنان به صورت جدی از سوی این وزارتخانه پیگیری می‌شود.

ادامه مطلب