نشریات

بولتن اخبار توسعه‌ای پارک فاوا منتشر شد

بولتن اخبار توسعه‌ای پارک فاوا منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: بولتن «اخبار توسعه‌ای پارک فاوا» ویژه بهار ۱۴۰۲ با هدف دستیابی به شناختی جامع از تحولات و برنامه های توسعه‌ای پارک فاوا و در راستای گفتمان‌سازی در ارتباط با «حکمرانی مدرن» ...

بولتن «دیپلماسی علمی و فناوری ۲: گزارش سفر هیئت عالی‌رتبه پارک فاوا به کشور مالی» منتشر شد

بولتن «دیپلماسی علمی و فناوری ۲: گزارش سفر هیئت عالی‌رتبه پارک فاوا به کشور مالی» منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: بولتن «دیپلماسی علمی و فناوری ۲: گزارش سفر هیئت عالی‌رتبه پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات به کشور مالی» با هدف ارائه گزارش مختصری از سفر هیئت عالی‌رتبه پارک فاوا به کشور ...

بولتن «دیپلماسی علم و فناوری: نگاهی به توسعه همکاری‌های پارک فاوا با کشورهای حوزه آفریقا» منتشر شد

بولتن «دیپلماسی علم و فناوری: نگاهی به توسعه همکاری‌های پارک فاوا با کشورهای حوزه آفریقا» منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: بولتن «دیپلماسی علم و فناوری: نگاهی به توسعه همکاری‌های پارک فاوا با کشورهای حوزه آفریقا» با هدف ارائه گزارش مختصری از فعالیت‌های بین‌المللی پارک فاوا منتشر شد.

بیستمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

بیستمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: بیستمین شماره نشریه سه زبانه پارک فاوا، ویژه آبان‌ماه ۱۴۰۱ به مدیر مسئولی دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی‌زاده و سردبیری دکتر عباس قنبری باغستان با رویکرد خبری منتشر شد.

بولتن «چیستی، چرایی و چگونگی شایستگی‌های رفتاری منابع انسانی در شرکت‌های فناور» منتشر شد

بولتن «چیستی، چرایی و چگونگی شایستگی‌های رفتاری منابع انسانی در شرکت‌های فناور» منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: چهاردهمین شماره از سلسه بولتن‌های تولید محتوای پارک فاوا با عنوان «چیستی، چرایی و چگونگی شایستگی‌های رفتاری منابع انسانی در شرکت‌های فناور» ویژه آبان‌‌ماه ۱۴۰۱ با هدف ایده‌پردازی و ایجاد گفتمان ...