معرفی سامانه سفاوا

روابط عمومی پارک فاوا: سفاوا (سامانه فرآیندها و اطلاعات پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات)، سامانه‌ای است که پارک فاوا با هدف استقرار فرآیندهای ارائه خدمات و حمایت‌های پارک از شرکت‌ها و مؤسسات عضو خود به تازگی راه‌اندازی کرده است.

سفاوا از جمله سامانه‌ها یا بسترهای نرم‌افزاری سازمانی مبتنی بر استقرار و اجرای مدیریت فرآیندهای سازمانی BPMS (Business Process Management Systems)  است. BPMS رویکردی سیستماتیک در مدیریت استقرار و بهینه‌سازی فرآیندهای کسب و کار در سازمان‌ها در جهت بهبود کارایی و تسریع در اجرای عملیات است که قابلیت خودکارسازی و مکانیزه کردن و اعمال تغییرات در فرآیندها با حداقل نیاز برنامه نویسی را دارد. BPMS قادر به یکپارچه سازی تمام نرم افزارهای سازمان و الکترونیکی نمودن خدمات سازمان است.

 

سه مزیت:

 • مبتنی بر فرآیند بودن سامانه،
 • قابلیت توسعه فرآیندها در سامانه مستقیما توسط تیم‌های درونی سازمان،
 • تماما ایرانی و داخلی بودن موتور سامانه سفاوا که توسط یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد شده است،

 

قابلیت مکانیزه‌کردن فرآیندهای سازمانی پارک و الکترونیکی نمودن خدمات و حمایت‌های پارک را، متناسب با شکل‌گیری آنها و در همان قالب عملیاتی شکل‌گرفته شده در اختیار پارک قرار داده و امکان دستیابی تدریجی به نرم‌افزار سازمانی یکپارچه را برای پارک مهیا می‌کند. به بیانی ساده سفاوا، پارک فاوا را قادر می‌سازد تا مراحلی چون مدل‌سازی (طراحی)، سازماندهی، مکانیزه کردن و مدیریت فرآیندهای داخل و خارج سازمان پارک را به سادگی و با سرعت بسیار بالا، همراه با حفظ یکپارچگی، عملیاتی کند.

به جرأت می‌توان گفت سامانه سفاوا از بخش قابل ملاحظه‌ای از ابزارها و امکانات متداول در سامانه‌های شناخته شده جهانی مانند بیزاجی (Bizagi) برخوردار بوده و در مواردی تواناهایی فراتر از آن نیز دارد. زیرسیستم‌هایی مانند: 

 

 • مدیریت پیاده‌سازی فرآیندها، ابزارهای گرافیکی مدل‌سازی، اجرا و مشاهده گردش فرآیندها مبتنی بر استانداردهای BPMN2
 • کارتابل: برای مشاهده و گردش فرآینده و وظایف در بین کاربران،
 • فرم‌ساز: ابزارهای پیادهسازی فرم‌ها برای گردش در فرآیندها یا ایجاد فرم‌های مستقل جمع‌آوری اطلاعات،
 • گزارش‌ساز: ابزار پیاده‌سازی و ارائه گزارش‌های مورد نظر دلخواه و داشبوردهای مدیریتی،
 • مدیریت کاربری‌ها و کاربران: ابزار تعیین نقش‌ها، دسترسی‌ها و قواعد ارتباط دهنده فرآیندها و کاربران

 

 

از جمله قابلیت‌ها و امکانات سامانه هستند که به سازمان‌ها اجازه می‌دهد به راحتی در تدوین، طراحی، پیاده‌سازی، اجرا و اصلاح فرآیندها، فرم‌ها و گزارش‌ها خود دسترسی داشته و متناسب با تغییر و تحول‌های سازمانی مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار دهند.

اگر چه سامانه سفاوا قابلیت پیاده‌سازی و مکانیزاسیون کلیه فرآیندهای سازمانی پارک فاوا، اعم از فرآیندهای درون ستادی و فرآیندهای ماموریتی و خدمت‌رسانی پارک به واحدهای فناور، را دارد، حسب سیاست مدیریتی پارک فاوا، کارکرد سامانه سفاوا در قدم اول، مکانیزه کردن خدمات و تعاملات پارک با شرکت‌های عضو و واحدهای فناور تعیین شده است. در چارچوب این سیاست تاکنون مجموعه بخش‌های زیر پیاده‌سازی شده‌اند:

 

 • فرم‌های تعریف و گزارش شناسنامه‌ای واحدهای فناور: فرم‌های پایه در ثبت اطلاعات پایه شرکت‌های عضو پارک
 • فرم‌های تعریف و گزارش شناسنامه‌ای فضاهای کالبدی پارک: فرم‌های پایه در تعریف فضاهای کالبدی پارک و امکانات و بهره‌برداران آنها با قابلیت دریافت گزارش بیرون از سامانه،
 • پلتفرم یا زیر سیستم اطلاع‌رسانی‌: فرم‌ها و گزارش‌های تعریف و مشاهده پیام‌های اطلاع‌رسانی مبتنی بر ارسال پیامک و ایمیل با قابلیت ارسال فایل و بایگانی و بازبینی در سامانه 

 

 

 • فرآیند درخواست گرنت فناوری: فرآیند درخواست حمایت مالی تحقیق و توسعه و ارتقاء و توسعه محصول،
 • فرآیند ارائه درخواست و پیگیری واحدهای فناور و درخواست‌کننده‌های بیرونی (CRM): پلتفرم ارائه درخواست‌های از پیش تعریف شده و درخواست‌های موردی متقاضیان (شرکت‌های عضو و متقاضیان بیرونی) و پیگیری آنها از طریق سامانه و بیرون سامانه،

 

 

توسعه فرآیندهای خدمت‌رسانی پارک به شرکت‌ها و موسسات در سامانه سفاوا و مکانیزه کردن آنها به سرعت ادامه داشته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 1400، مجموعه فرم‌ها و فرآیندهای زیر پیاده‌سازی و قابل بهره‌برادری شوند:

 

 • فرآیندهای پذیرش واحدهای فناور
 • فرآیندهای ارزیابی دوره‌ای واحدهای فناور
 • فرآیند استقرار واحدهای فناور
 • فرآیند درخواست و واگذاری فضا به واحدهای فناور
 • فرآیندهای پرداخت گرنت‌های تحقیقاتی مصوب واحدهای فناور
 • فرآیندهای پذیرش و ارزیابی مراکز متقاضی عضویت در شبکه تاد
 • فرآیندهای تسهیلات کارگشایی و بازسازی