حمایت‌ها و اعتبارات مرکز توسعه واحدهای فناور

اعتبار توسعه فناوری 

مطالعات وجود یک رابطه همبستگی قوی بین مخارج تحقیق و توسعه و رشد اقتصادی در بسیاری از کشور‌ها را نشان می‌دهد و این موضوع سبب شده تا سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه به‌عنوان موتور رشد اقتصادی قلمداد شود. در کشور ما سهم بخش خصوصی تحقیق و توسعه در مقابل بخش عمومی بسیار پایین‌تر است که نشان از ضعف ساختار تحقیقاتی در بدنه بنگاه‌های تولیدی و خدماتی کشور دارد و به همین منظور نقش ساختارهای حمایتی مانند مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در این بخش پر رنگ‌تر می‌نماید.

با توجه به نوع و سن شرکت‌های مستقر در پارک فاوا و مأموریت این پارک در توسعه محصول و بازار شرکت‌ها، یکی از اقداماتی که همواره مورد نظر بوده و در طراحی سیستم مورد توجه قرار گرفته است کمک به افزایش توان تحقیق و توسعه شرکت‌ها و زمینه‌سازی ایجاد محصولات جدید یا بهبود محصولات موجود و افزایش سهم بازار شرکت‌ها می باشد. لذا به منظور حمایت از شرکت‌های فناور و کمک به ارتقای فناوری محصولات آن‌ها، پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) از پروژه‌های توسعه محصول شرکت‌های فناور مستقر در قالب اعتباری با عنوان «اعتبار توسعه محصول» حمایت می‌کند. این اعتبار از نوع اعتبارات ریسک‌پذیر بوده و پرداخت و بازپرداخت آن تابع شرایط این نوع اعتبارات است.

اعتبار توسعه محصول به محصولاتی پرداخت می‌شود که شرکت روی آن‌ها دارای حداقل محصول پذیرفتنی (MVP) یا محصول آزمایشگاهی (BSP) باشد. پرداخت این اعتبار بر اساس ارزیابی‌های فنی و کسب‌و‌کاری پروژه و طی فرایندهای مشخص صورت می‌گیرد که در هر فراخوان به طور عام به اطلاع عموم واجدین شرایط می‌رسد. ولیکن شرایط کلی اعطای اعتبار توسعه محصول به شرح زیر است:

  • اعتبارتوسعه محصول صرفاً به شرکت‌های مستقر در پارک فاوا و شعب آن تعلق می‌گیرد.
  • حمایت پارک فاوا به آن دسته از شرکت‌هایی تعلق می‌گیرد که پروژه توسعه محصول آن‌ها در ارزیابی‌های مخصوص گرنت توسعه فناوری انتخاب شوند. به عبارت دیگر لزوماً تمامی شرکت‌های مستقر در پارک فاوا مشمول دریافت این اعتبار نخواهند بود.
  • اعطای اعتبار به شرکت بر اساس شیوه «پیشکار» (1. ابلاغ بر اساس تصویب 2. تخصیص بر اساس پیشرفت کار و ارزیابی‌های دوره‌ای 3. پرداخت بر اساس ارائه اسناد مالی مثبته در راستای توسعه محصول پذیرفته شده و بر اساس خطوط اعتباری) خواهد بود.
  • شرط لازم برای درخواست این اعتبار، بورسی بودن شرکت یا دارا بودن گواهی شفافیت مالی پارک فاوا می‌باشد.
  • میزان حمایت در زمینه‌های اولویت‌دار پارک فاوا تا 50 درصد اعتبارات اعلام شده در هر فراخوان قابل افزایش است. زمینه‌های اولویت‌دار از میان زمینه‌های مصوب شورای علمی پارک انتخاب و در هر فراخوان اعلام می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این اعتبار، به بخش دستورالعمل‌ها و کاربرگ‌ها مراجعه و یا با مرکز توسعه واحدهای فناور تماس حاصل فرمایید.