گرنت رشد

فراخوان اعتبار رشد شبکه تاد پارک فاوا

 

با عنایت به مأموریت پارک فاوا در راستای کمک به ایجاد شرکت‌های فناور و حمایت از دستیابی به فناوری‌های مورد نیاز در شبکه ملی اطلاعات (لیست اولویت‌ها)، پارک فاوا نسبت به ارائه پنجاه گرنت حمایت از توسعه فناوری به شرکت‌های نوپای عضو شبکه تاد اقدام می‌نماید. 

شرایط اصلی اعطای اعتبار فوق به شرح ذیل است:

1) پروژه‌های معرفی شده باید جنبه توسعه فناوری داشته و گرنت فوق شامل هزینه‌های بازاریابی، توسعه شرکت و توسعه خط تولید نمی‌شود.

2) سقف هزینه پروژه‌ها برابر دوازده میلیارد ریال است که از این سقف حداکثر 8/400 میلیون ریال در قالب گرنت خطرپذیر از سوی پارک فاوا تأمین می‌شود. مابقی هزینه پروژه می‌بایست توسط شرکت (به صورت نقدی و یا از محل صرفه‌جویی هزینه‌ها) تأمین شود.

تبصره: سقف هزینه پروژه‌ها برای موضوعات اولویت‌دار مندرج در جدول یک (لیست اولویت‌های پارک فاوا) با ضریب مربوطه افزایش می‌یابد. لیکن در هر صورت سقف گرنت خطر پذیر اعطایی همان مبلغ 8/400 میلیون ریال خواهد بود. 

3) واحد‌های فناور مذکور می‌بایست در قالب شرکت سهامی خاص به ثبت رسیده باشند.

4) واحد فناور می‌بایست در زمان دریافت اعتبار تحقیقاتی در پارک، مرکز رشد و یا شتاب‌دهنده مربوطه به طور کامل مستقر باشد. لذا هزینه پرسنلی، هزینه‌های تحقیق و توسعه صرفاً در صورت حضور و فعالیت در محل استقرار در شرکت قابل پرداخت خواهد بود.

5) محصول/خدمت پیشنهادی باید حداقل دارای شرایط (P.O.C (proof of consept بوده باشد و اعتبار پیشنهادی برای دستیابی به (MVP (minimum viable product و یا BSP (bench scale product) هزینه شود.

6) همچنین مراحل ارزیابی و پذیرش درخواست‌ها به شرح زیر است:

الف- تکمیل فرم خلاصه پروپوزال (معرفی ایده/تیم) توسط شرکت متقاضی و ارسال به آدرس اعلام شده به همراه معرفی نامه پارک/ مرکز رشد و یا شتابدهنده محل استقرار شرکت

ب- ارزیابی فرم‌های ایده/تیم و پذیرش اولیه (یک و نیم برابر ظرفیت) توسط پارک فاوا

ج- برگزاری جلسه توجیهی برای منتخبین پذیرش اولیه

د- داوری کاربرگ‌های پذیرش توسط داوران پارک فاوا

7) پیشنهاد واحد فناور متقاضی از جنبه‌های زیر مورد داوری قرار گرفته و بر اساس آن انتخاب خواهد شد:

1-7) وجود بازار مناسب برای محصول و یا خدمت مورد نظر (market review)

2-7) امکان‌پذیری فنی دستیابی به محصول یا خدمت پیشنهادی

3-7) داشتن تیم نیروی انسانی متخصص مناسب برای اجرای پروژه و دستیابی به محصول

لازم به ذکر است که پارک فاوا حداکثر استفاده از داوران استانی را در مراحل پذیرش به عمل خواهد آورد.

متقاضیان محترم می‌توانند در صورت تمایل به همکاری و بهره‌مندی از مزایای برنامه‌های فوق، دستورالعمل و کاربرگ‌های مربوطه را از اینجا دانلود کرده و پس از تکمیل، در اینجا ثبت نام نمایند. 

همچنین برای دریافت موافقت‌نامه، تعهدنامه و درخواست همکاری در برنامه گرنت رشد اینجا را کلیک کنید.

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی با کارشناس گرنت پارک فاوا (سرکار خانم مهندس خدادادی) به شماره تماس 34916570- 026 داخلی 321 و آدرس ایمیل (z.khodadadi@ict-park.ir) مکاتبه شود.

لازم به ذکر است ثبت‌نام از متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری دهم شهریورماه سال جاری پذیرفته خواهد شد.