معرفی گرنت جوانه

معرفی گرنت جوانه

شبکه تاد با هدف کمک به توسعه اعضای خود، به خصوص مراکز رشد و شتابدهنده‌های فعال، برنامه‌های ترویجی و حمایتی گسترده ای را با محوریت اعضای شبکه در دستور کار دارد. یکی از مهمترین آنها گرنت جوانه است که این گرنت به حمایت از پایان نامه‌ها/ رساله‌های دارای ایده بازارگرا در حوزه ICT اختصاص می‌یابد.

پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات با همکاری دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برنامه گرنت فناوری (جوانه) را با هدف ارتقا ظرفیت توسعه فناوری در مراکز آموزشی و پژوهشی و حمایت از صاحبان ایده‌های فناور در جهت تولید نمونه اولیه ، کمک به تقویت کیفی نظام مدیریتی و اعطای گرنت پارک‌های علم و فناوری و ارتقای سطح همکاری پارک‌ها با دانشگاه‌ها طراحی و اجرا کرده است. برنامه به گونه‌ای طراحی شده است که تمامی مشارکت کنندگان از جمله هسته فناور متقاضی دریافت گرنت شامل استاد راهنمای اول پایان نامه/رسال و دانشجو، دانشگاه استان، پارک علم و فناوری مجری، وزارت عتف، شرکت دانش‌بنیان متقاضی فناوری، صندوق پژوهش و فناوری استان با همکاری یکدیگر در تشکیل این زنجیره نقش ایفا می‌کنند و در شبکه بوجود آمده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های یکدیگر در راستای مدیریت اکوسیستم فناوری کشور بهره‌مند خواهند شد.

اهداف کلی

اهداف اصلی

 • توسعه اقتصادی و تعمیق تکنولوژی های حوزه ICT به منظور افزایش توان رقابت‌پذیری
 • توسعه کسب و کارهای نوپای حوزه ICT به منظور زمینه سازی حضور شرکت های رشد یافته در پارک فاوا بخصوص در حوزه‌های اولویت دار پارک فاوا
 • جذب ایده های دانشگاهی و معکوس سازی روند مهاجرت

اهداف فرعی

 • ارتقای نظام اعطای گرنت و مدیریت فناوری کشور با کمک مراکز مشارکت کننده در برنامه
 • کمک به تولید نمونه اولیه محصول و فراهم نمودن شرایط ارتقای تیم و ایجاد کسب و کار بر اساس آن
 • حمایت مالی از پایان نامه ها و رساله های دارای ایده های نو

جامعه هدف

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که دارای ایده های بازارگرا و فناور هستند جامعه هدف اصلی این طرح محسوب می‌شوند.

فرآیند پذیرش طرح‌ها 

 • اعلام فراخوان عمومی از سوی وزارت عتف
 • ثبت‌نام هسته‌های مراکز مجری در سامانه عتف
 • تکمیل کاربرگ‌های مرتبط در سامانه عتف
 • بررسی درخواست توسط پارک مجری
 • برگزاری جلسات دفاع و جلسه‌ی شورای پذیرش پارسا (پارک مجری)
 • اعلام پروژه‌های پذیرش شده توسط پارک مجری 
 • بررسی طرح‌های پذیرش شده توسط مراکز مجری در شورای پذیرش پارک فاوا
 • اعلام پروژه‌های پذیرش شده از سوی پارک فاوا

 

کاربرگ‌ها


نگاه اجمالی به رویدادهای سه فراخوان برگزار شده

فراخوان آزمایشی

فراخوان اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراخوان دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقایسه کلی فراخوان آزمایشی و فراخوان اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقایسه درصد مشارکت استان‌ها در فراخوان آزمایشی، اول و دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دریافت دستورالعمل گرنت جوانه اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت شیوه نامه گرنت جوانه اینجا را کلیک کنید.