معرفی دوره‌های مهارتی

گرنت حمایت از آموزش‌های مهارت محور منجر به کارآفرینی

در راستای ایفای نقش شبکه تاد با هدف پرورش نیروی کارآفرین و ارتقای سطح فناوری شرکت‌های عضو پارک و شبکه تاد، پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات از برگزاری آموزش‌های مهارت محور در استان‌های تحت پوشش اعضای شبکه تاد و سایر نقش آفرینان ذی‌ربط در چارچوب دستورالعمل حاضر حمایت می‌کند.

این گرنت به حمایت از برگزاری دوره‌های آموزش مهارت عملی شامل مدارس فصلی، بوت کمپ و سایر دوره‌های مهارتی در حوزه ICT در میان اعضای شبکه تاد می پردازد.

اهداف حمایت از آموزش‌های مهارت محور منجر به کارآفرینی

در راستای ایفای نقش شبکه تاد با هدف پرورش نیروی کارآفرین و ارتقاء سطح فناوری شرکت‌های عضو پارک فاوا و پارک‌های علم و فناوری عضو شبکه تاد، پارک فاوا  از برگزاری آموزش‌های مهارت محور در استان‌های تحت پوشش اعضای شبکه تاد و سایر نقش آفرینان ذی‌ربط در چارچوب دستور العمل حاضر حمایت می‌کند.

مخاطبان حمایت پارک فاوا 

کلیه شاغلین در شرکت‌های مستقر در پارک‌ فاوا و پارک‌های عضو شبکه تاد فاوا، افرادی معرفی شده از سوی نظام صنفی رایانه‌ای، شتاب‌دهنده‌ها و استارت‌آپ استودیوهای عضو پارک فاوا و شبکه تاد فاوا مخاطبان اصلی طرح هستند.

حمایت از دوره‌های مهارتی در شبکه تاد  

  • آموزش مهارتی: دوره‌های کوتاه مدت پروژه محوری که شرکت کنندگان را برای حضور موثر در بازار کار آماده می‌کند.
  • دوره: منظور سلسله درس‌هایی است که در قالب یک دوره ارائه می‌شود. دوره‌ حتما باید منجر به یک مهارت کسب و کاری شوند.
  • درس: منظور یک کلاس با عنوان و هدف روشن برای آموزش است. یک درس مهارت افراد را افزایش می‌دهد، لیکن نمی‌تواند لزوما
  • بوت کمپ (در حوزه فناوری اطلاعات): دوره‌های آموزشی تخصصی فشرده‌ای است با هدف شبکه سازی و ارتباط موثر میان شرکت کنندگان و مربیان که فرد با شرکت در آن‌ دوره طی فرآیند منظم چند روزه، دانش عملیاتی را در زمینه‌ای مشخص به دست می‌‌آورد و سپس می‌تواند به صورت حرفه‌ای وارد آن حوزه شود.

شرایط و ضوابط حمایت از دوره‌ها/دروس

سقف کل حمایت پارک فاوا در هر درس حداکثر تا سقف 100درصد مبلغ معاملات جزء در سال اجرای دوره خواهد بود. در زمینه‌های اولویت دار پارک فاوا سقف حمایت تا 20% افزایش می‌یابد.

لازم است جهت ارائه درس، متقاضی حداقل یک تجربه برگزاری، برای دوره/درس مورد درخواست را داشته باشد و مستندات برگزاری آن ارائه شود و موارد استثنا باید به تصویب شورای آموزشی مهارتی پارک برسد. 

اجرای بوت‌کمپ  تنها در صورت تقاضای یکی از ادارات کل ICT و شتابدهنده و مشروط بر تامین امکانات پشتیبانی از سوی متقاضی مجاز است. در این صورت واحد آموزش‌دهنده و محتوی دوره بایستی از قبل به تایید شورای آموزش مهارتی رسیده باشد.

ارائه گزارش مبسوط مطابق با فرمت شبکه تاد و شرایط اعلام‌شده مورد تأکید، برای پرداخت حمایت در دوره‌های زمانی آتی مورد انتظار است.

بورسیه پارک فاوا

گروه‌های واجد شرایط استفاده از بورسیه پارک فاوا در دوره‌های پذیرفته شده شامل موارد ذیل است:

کلیه شاغلین در شرکت‌های مستقر در پارک‌ فاوا و پارک‌های عضو شبکه تاد فاوا تا سقف 30% رقم شهریه بر اساس مصوبه شورای آموزش مهارتی

افرادی که از سوی نظام صنفی رایانه‌ای براساس نیاز سنجی شرکت‌ها معرفی شده باشند تا سقف 20% رقم شهریه بر اساس مصوبه شورای آموزش مهارتی

بهره‌مندی شتاب‌دهنده‌ها و استارت‌آپ استودیوهای عضو پارک فاوا و شبکه تاد فاوا برای برگزاری دوره‌های آموزشی منتهی به شتابدهی (استفاده از مزایای بند 4-1 به اضافه مشارکت پارک فاوا تا سقف 50% هزینه‌های شتابدهی) برای یک دوره شش ماهه به صورت تسهیلات قرض الحسنه

جوایز دوره/ دروس مورد حمایت

به نفرات اول تا 50 درصد نفرات برتر جوایز زیر اعطا می‌شود:

  • نفر اول تا سوم: مابه‌التفاوت بورس پرداختی تا یک برابر رقم شهریه، 
  • نفر چهارم تا پنجاه درصد تعداد شرکت کنندگان: مابه‌التفاوت بورس پرداختی تا %۷۰رقم شهریه،
  • تا 10 درصد سرجمع هزینه دوره به برگزار کنندگان دوره: براساس ارائه گزارش پایان دوره مورد تایید پارک فاوا، (میزان پاداش آموزش دهنده بسته به تایید میزان کیفیت گزارش نهایی دوره توسط شورای آموزش مهارتی می‌باشد.)
  • به 15 درصد اول کلاس: بخشی از شهریه دوره مربی‌گری با تأیید شورای آموزش مهارتی پرداخت می‌‍گردد.

وضعیت کنونی دوره‌های آموزشی مهارتی

در حال حاضر  با اعلام دو فراخوان در سطح کشور بیش از 30 آموزشگاه/ موسسه آموزشی متقاضی در برگزاری دوره مهارتی پارک فاوا می‌باشند که از این تعداد، درخواست پذیرش پنج آموزشگاه مورد پذیرش قرار گرفته و باقی درخواست‌های پذیرش درحال تکمیل پرونده می‌باشند.

برای دریافت دستورالعمل (نسخه نهایی)حمایت از دوره‌های مهارتی اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت کاربرگ شماره 1 "درخواست پذیرش آموزشگاه برای ارائه دوره/ درس آموزش‌های مهارت محور منجر به کارآفرینی" اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت کاربرگ شماره 2 "درخواست پذیرش دروس/دوره برای حمایت در آموزش‌های مهارت محور منجر به کارآفرینی" اینجا را کلیک کنید.