فیلم‌های آموزشی سامانه اطلس فناوری

ردیف عنوان فایل
1  معرفی کلی سامانه اطلس فناوری مشاهده کلیپ
2  نحوه ثبت اطلاعات در سامانه اطلس فناوری مشاهده کلیپ
3  نحوه تکمیل کاربرگ شناسنامه کالا/خدمت  مشاهده کلیپ
4  نحوه صحت‌سنجی اطلاعات مشاهده کلیپ
5  راهنمای تصویری نحوه تکمیل فیلد مربوط به تعیین عمق فناوری دریافت فایل