ساختار سازمانی مرکز توسعه واحدهای فناور

   

    آقای محمدعلی جعفری (سرپرست معاونت توسعه بازار و مدیر مرکز توسعه واحدهای فناور)

     سرپرست معاونت توسعه بازار:

 • برنامه‌ریزی و اقدام برای توسعه فناورانه و اقتصادی شرکت‌های فناور عضو پارک
 • ایجاد کلینیک توسعه کسب و کار و کمک به رشد و توسعه اقتصادی شرکت‌ها
 • توسعه خوشه‌های نوآوری منطقه‌ای پارک
 • فعال‌سازی سازوکار تضمین خرید در مقابل تضمین کیفیت
 • توسعه تعاملات تجاری و بین‌المللی‌سازی پارک
 • برنامه‌ریزی و کمک به شرکت‌های پارک برای ورود به بورس

   

     مدیر مرکز توسعه واحدهای فناور:

 • فعالسازی نظام اعطای گرنت‌های تحقیقاتی
 • فعالسازی و ارائه خدمات مالی به شرکت‌ها با همکاری امور مالی پارک 
 • توسعه و بهبود خدمات در حال ارائه به شرکت‌ها
 • رسیدگی به مشکلات اجرایی شرکت‌ها و مؤسسات در ارتباط با پارک و سایر سازمان‌ها و انجام هماهنگی‌های لازم به منظور مرتفع نمودن آن‌ها

      دانلود رزومه

 

   

 

 

    آقای عادل عامری زاده (مسئول دفتر معاونت توسعه بازار و کارشناس مرکز توسعه)

 • رسیدگی درخواست‌های بازدید از پارک برای متقاضیان استقرار 
 • پیگیری ایجاد و توسعه خدمات زیرساختی برای شرکت‌ها 
 • گرنت توسعه فناوری 
 • رسیدگی به کلیه مسائل روزمره و درخواست‌های شرکت‌های مستقر در پارک
 • عقد قرارداد عضویت 
 • صدور معرفی نامه‌های مورد درخواست
   

      دانلود رزومه