اطلاعیه و فراخوان

فراخوان حمایت از آموزش و توانمندسازی نیروی آزادکار در حوزه تولید بازی‌های رایانه‌ای و پویانمایی در استان زنجان اعلام شد

فراخوان حمایت از آموزش و توانمندسازی نیروی آزادکار در حوزه تولید بازی‌های رایانه‌ای و پویانمایی در استان زنجان اعلام شد جدید

روابط عمومی پارک فاوا: فراخوان حمایت از آموزش و توانمندسازی نیروی آزادکار (فری لنسر) در حوزه تولید بازی‌های رایانه‌ای و پویانمایی با همکاری شتاب‌دهنده‌های فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان زنجان ...

فراخوان گرنت رشد اعلام شد

فراخوان گرنت رشد اعلام شد

روابط عمومی پارک فاوا: فراخوان گرنت رشد در راستای کمک به ایجاد شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان و نیز توجه به نقش شبکه در توسعه کارآفرینی دانایی‌محور اعلام شد.