بازدید معاونین وزیر ارتباطات از پارک فاوا۲۴

بازدید معاونین وزیر ارتباطات از پارک فاوا

روابط عمومی پارک فاوا: غلامرضا انصاری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی...