مطالب مرتبط با کلید واژه

معرفی اطلس فناوری


بسته مدیریت مالی پایا (دریک)؛ محصول شرکت آرمان درخشان پایا
/معرفی اطلس فناوری پارک فاوا/

بسته مدیریت مالی پایا (دریک)؛ محصول شرکت آرمان درخشان پایا

روابط عمومی پارک فاوا: بسته مدیریت مالی پایا (دریک)، نرم افزاری است که امکان طراحی و پیاده‌سازی منعطف ساختار مالی سازمانی و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، به خصوص برای پارک‌های علم و فناوری، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی را داراست.

ادامه مطلب