مطالب مرتبط با کلید واژه

گرنت تحقیقاتی رشد


گزارش «فراخوان اول گرنت تحقیقاتی رشد در شبکه تاد» منتشر شد

گزارش «فراخوان اول گرنت تحقیقاتی رشد در شبکه تاد» منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف تحقق اقتصاد مقاومتی و توجه به نقش شبکه در توسعه کارآفرینی دانایی محور از پروژه‌های توسعه محصول حمایت کرده و گزارش فراخوان اول گرنت رشد در شبکه تاد را در ۸۳ صفحه منتشر کرده است.

ادامه مطلب