مطالب مرتبط با کلید واژه

حکمرانی مدرن در پارک های علم و فناوری


هشتمین قسمت از کلیپ‌های «از ایده تا پدیده» منتشر شد

هشتمین قسمت از کلیپ‌های «از ایده تا پدیده» منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: هشتمین قسمت از مجموعه کلیپ‌های آموزشی «از ایده تا پدیده» با هدف ترویج گفتمان حکمرانی مدرن در پارک‌های علم و فناوری در بین افکار عمومی و نهادینه‌سازی سازوکارهای جدید در توسعه کسب و کارهای مدرن منتشر شد.

ادامه مطلب
هفتمین قسمت از کلیپ‌های «از ایده تا پدیده» منتشر شد

هفتمین قسمت از کلیپ‌های «از ایده تا پدیده» منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: هفتمین قسمت از مجموعه کلیپ‌های آموزشی «از ایده تا پدیده» با هدف ترویج گفتمان حکمرانی مدرن در پارک‌های علم و فناوری در بین افکار عمومی و نهادینه‌سازی سازوکارهای جدید در توسعه کسب و کارهای مدرن منتشر شد.

ادامه مطلب
ششمین قسمت از کلیپ‌های «از ایده تا پدیده» منتشر شد

ششمین قسمت از کلیپ‌های «از ایده تا پدیده» منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: ششمین قسمت از مجموعه کلیپ‌های آموزشی «از ایده تا پدیده» با هدف ترویج گفتمان حکمرانی مدرن در پارک‌های علم و فناوری در بین افکار عمومی و نهادینه‌سازی سازوکارهای جدید در توسعه کسب و کارهای مدرن منتشر شد.

ادامه مطلب
پنجمین قسمت از کلیپ‌های «از ایده تا پدیده» منتشر شد

پنجمین قسمت از کلیپ‌های «از ایده تا پدیده» منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: پنجمین قسمت از مجموعه کلیپ‌های آموزشی «از ایده تا پدیده» با هدف ترویج گفتمان حکمرانی مدرن در پارک‌های علم و فناوری در بین افکار عمومی و نهادینه‌سازی سازوکارهای جدید در توسعه کسب و کارهای مدرن منتشر شد.

ادامه مطلب
چهارمین قسمت از کلیپ‌های «از ایده تا پدیده» منتشر شد

چهارمین قسمت از کلیپ‌های «از ایده تا پدیده» منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: چهارمین قسمت از مجموعه کلیپ‌های آموزشی «از ایده تا پدیده» با هدف ترویج گفتمان حکمرانی مدرن در پارک‌های علم و فناوری در بین افکار عمومی و نهادینه‌سازی سازوکارهای جدید در توسعه کسب و کارهای مدرن منتشر شد.

ادامه مطلب
سومین قسمت از کلیپ‌های «از ایده تا پدیده» منتشر شد

سومین قسمت از کلیپ‌های «از ایده تا پدیده» منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: سومین قسمت از مجموعه کلیپ‌های آموزشی «از ایده تا پدیده» با هدف ترویج گفتمان حکمرانی مدرن در پارک‌های علم و فناوری در بین افکار عمومی و نهادینه‌سازی سازوکارهای جدید در توسعه کسب و کارهای مدرن منتشر شد.

ادامه مطلب
دومین قسمت از کلیپ‌های «از ایده تا پدیده» منتشر شد

دومین قسمت از کلیپ‌های «از ایده تا پدیده» منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: دومین قسمت از مجموعه کلیپ‌های آموزشی «از ایده تا پدیده» با هدف ترویج گفتمان حکمرانی مدرن در پارک‌های علم و فناوری در بین افکار عمومی و نهادینه‌سازی سازوکارهای جدید در توسعه کسب و کارهای مدرن منتشر شد.

ادامه مطلب
اولین قسمت از کلیپ‌های «از ایده تا پدیده» منتشر شد

اولین قسمت از کلیپ‌های «از ایده تا پدیده» منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: اولین قسمت از مجموعه کلیپ‌های آموزشی «از ایده تا پدیده» با هدف ترویج گفتمان حکمرانی مدرن در پارک‌های علم و فناوری در بین افکار عمومی و نهادینه‌سازی سازوکارهای جدید در توسعه کسب و کارهای مدرن منتشر شد.

ادامه مطلب
تولید و انتشار مجموعه کلیپ‌های آموزشی از «از ایده تا پدیده»

تولید و انتشار مجموعه کلیپ‌های آموزشی از «از ایده تا پدیده»

روابط عمومی پارک فاوا: مجموعه کلیپ‌های آموزشی از «ایده تا پدیده» با هدف ترویج گفتمان حکمرانی مدرن در پارک‌های علم و فناوری در بین افکار عمومی و نیز نهادینه‌سازی سازوکارهای جدید در توسعه کسب و کارهای مدرن، از جمله در حوزه استارتاپی، SMEs، فناوری نوین، آی.سی.تی، و... از سوی پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) تولید و منتشر می‌شود.

ادامه مطلب
بولتن «تأثیر روابط عمومی بر شاخص‌های رؤیت‌پذیری و ضریب تأثیر فعالیت‌های علمی دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری» منتشر شد
سلسه بولتن‌های تولید محتوا-۶؛

بولتن «تأثیر روابط عمومی بر شاخص‌های رؤیت‌پذیری و ضریب تأثیر فعالیت‌های علمی دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری» منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: ششمین شماره از سلسه بولتن‌های تولید محتوای پارک فاوا با عنوان «تأثیر روابط عمومی بر شاخص‌های رؤیت‌پذیری و ضریب تأثیر فعالیت‌های علمی دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری؛ نگاهی به اهمیت شاخص‌های آلتمتریک» ویژه مردادماه ۱۴۰۰ با هدف ایده‌پردازی و ایجاد گفتمان در ارتباط با «حکمرانی مدرن» در پارک‌های علم و فناوری منتشر شد.

ادامه مطلب
کارگاه آموزشی حکمرانی مدرن در پارک‌های علم و فناوری برگزار می‌شود
به میزبانی پارک فاوا؛

کارگاه آموزشی حکمرانی مدرن در پارک‌های علم و فناوری برگزار می‌شود

روابط عمومی پارک فاوا: کارگاه آموزشی حکمرانی مدرن در پارک‌های علم و فناوری ویژۀ مدیران روابط عمومی پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌های سراسر کشور، به میزبانی پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و با همکاری وزارت علوم؛ تحقیقات و فناوری برگزار می‌شود.

ادامه مطلب