مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشگاه تهران


اطلاعیه اعطای وام کارگشایی به شرکت های فناور عضو پارک فاوا

روابط عمومی پارک فاوا: معاونت توسعه بازار پارک فاوا در راستای حمایت از شرکت های فناور مستقر، از طریق هماهنگی با صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران و شهید بهشتی به عنوان کارگزار پارک، اقدام به اعطاء تسهیلاتی کوتاه مدت با عنوان «وام کارگشایی» می نماید.

ادامه مطلب