خدمات پارک فاوا

روابط عمومی پارک فاوا: شرکت­ های فعال در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات می­ توانند از طیف متوعی از خدمات عمومی و پایه، خدمات علمی و تخصصی و خدمات فنی و تسهیل گر برخوردار شوند که برخی از مهمترین آنها به شرح ذیل است:

الف: خدمات عمومی و پایه

 1. اسکان در سطح درجه 1: در هر دو سایت البرز و مشهد.
 2. استقرار، منشیگری، حفاظت وامنیت، ارتباطات، فضاهای مشترک
 3. تامین مالی: خدمات VC، وام بانکی، صندوق پژوهش و فناوری، خدمات کارگزاری صندوق شکوفایی.

ب: خدمات تخصصی

 1. خدمات مشاوره مدیریتی: مشاوره مالی، بیمه، حقوقی،  خدمات کارگزاری بورس، خدمات مربیگری.
 2. خدمات مشاوره تجاری: مشاوره در زمینه برندینگ، بازاریابی داخلی، جذب سرمایه و تجاری سازی
 3. خدمات مشاوره بین المللی: ثبت اختراع، اخذ استانداردها و گواهینامه های بین المللی، تسهیل گری بازاریابی بین المللی

ب:خدمات  فنی:

 1. خدمات پروکری فناوری
 2. محیط پاک نرم افزاری
 3. کلینیک کسب و کار
 4. خدمات زیرساخت­های فنی و آزمایشگاهی.
 5. خدمات تخصصی از قبیل دوره ­های آموزشی، خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی، مشاوره­ های تخصصی، برگزاری و مشارکت در نمایشگاه ­ها و رخدادها.