خدمات

روابط عمومی پارک فاوا: شرکت های مستقر در پارک فاوا و نیز پارک ها و شرکت های فناور عضو شبکه تاد (به صورت خدمات متقابل) می توانند از خدمات مختلف قابل ارایه توسط پارک فاوا بهره مند شوند. برخی از این خدمات به شرح ذیل است:

الف: خدمات استقرار: این خدمات شامل تامین فضای اداری فاخر، سرویس ایاب و ذهاب به تهران و کرج، تامین پارک خودرو . .... می شود.

ب: خدمات لجستیکی: این خدمات شامل معرفی شرکت ها در وبسایت چند زبانه پارک فاوا، برگزاری و اجرای برنامه های تبلیغاتی از قبیل رونمایی از محصولات، حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی، معرفی به پارتنرها و شرکاء خارجی و ....

ج: خدمات و اسپانسرهای مالی و حمایتی: این خدمات شامل خدمات بیمه ای، استفاده از مزایای خدمات و زیرساخت های شبکه تاد، تسهیلات نظام وظیفه تخصصی، اارائه معرفی نامه معافیت مالیات بر حقوق کارکنان، ارائه معرفی نامه به سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف، ترک تشریفات مناقصه و ....

با توجه به برنامه های بلندمدت پارک و استقبال شرکت ها از خدمات ارائه شده، طیف دیگری از خدمات و حمایت ها از شرکت های فناور مستقر در پارک نیز در دستور کار قرار دارد که مهمترین آنها به شرح ذیل است:

  • خدمات مشاوره حقوقی 
  • کمک به پذیرش شرکت‌ها در فرابورس ایران و بورس اوراق بهادار تهران 
  • قراردادهای انتقالی 
  • آزمایشگاه و کارگاه‌های تخصصی
  • تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای 
  • استقرار سرور در دیتا سنتر پارک