معرفی

روابط عمومی پارک فاوا: طراحی فرایند و ایجاد ساختاری که برمبنای اصول کارآفرینی مبتنی بر فناوری و آینده‌پژوهی، توانایی ایجاد شرایط رشد و پیشرفت اقتصاد کشورهای در حال توسعه را داشته باشد، عاملی پراهمیت برای توسعه شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌محور برمبنای فناوری است.

پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای کمک به توسعة کارآفرینی مبتنی بر فناوری و تولید ثروت در جامعه، از طریق توسعه اقتصاد دانش‌محور، افزایش توان رقابتی شرکت‌های فناور، تجاری‌سازی نتایج تحقیقات و تحقق ارتباط بخش‌های علمی و صنعتی جامعه در حوزه فناوری نقش مؤثری در ایجاد زنجیرة ارزش در این حوزه دارد.

مرکز توسعه واحدهای فناور به عنوان نقطه ارتباط و پل خدماتی پارک فاوا با شرکت‌های عضو،  اهداف والایی را برای خود متصور است. از از جمله اهداف اصلی مرکز توسعه واحدهای فناور می‌توان به توسعة کسب‌وکارهای جوان دانش‌محور، افزایش توان اقتصادی و مدیریتی شرکت های فناور، ایجاد اشتغال مولد، افزایش تولید ناخالص ملی از طریق خلق محصولات و بازار‌های جدید و ایجاد شغل، خصوصاً برای دانش آموختگان و صنعتگران خلاق و نخبه کشور برای بهبود جایگاه فعالیت‌های دانش‌محور و جذب نخبگان داخلی و جلوگیری از خروج ایشان با ایجاد زیرساخت‌های حمایتی اشاره کرد.

طراحی برنامة مدیریتی جامع در حوزه فناوری، بستر مناسبی را برای عملی شدن اهداف فوق و نظام‌مند کردن فعالیت‌های کسب‌وکارهای دانش‌محور در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهم می‌سازد.

در راستای رسیدن به این اهداف، مرکز توسعه واحدهای فناور پارک ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از معتبرترین و کارآمدترین مراکزی است که در جهت حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌محور جوان، از طریق فراهم آوردن زیرساخت های حمایتی، فناوری را به ثروت تبدیل می‌کند. 

مهمترین اهداف مرکز توسعه واحدهای فناور به شرح ذیل است:

  1. تسریع در توسعه و ارتقاء فناوری محصولات حوزه ICT در کشور
  2. ارائه فضای دفتری فاخر و خدمات ارزش افزوده به شرکت های فناور
  3. ارائه مشاوره‌ و خدمات مورد نیاز شرکت ها در راستای ارتقاء فناوری محصولات و آمادگی محصول برای کسب سهم مناسب از بازار ملی
  4. کمک به توسعه بازار ملی و ایجاد شرایط حضور در بازارهای منطقه ای و بین المللی
  5. نظارت بر روند رشد شرکت ها و ارائه مشاوره بر اساس ارزیابی های فنی و تجاری و با توجه به شرایط شرکت ها
  6. تامین مالی پروژه های توسعه فناوری و اقتصادی، توسعه مدیریتی و سرمایه انسانی، تجاری سازی ملی و بین المللی