فراخوان گرنت رشد

فراخوان دوم گرنت رشد در استا‌ن‌های سمنان و زنجان

 

با عنایت به سیاست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص گسترش شبکه توسعه اقتصاد دیجیتال (شبکه تاد) به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی و نیز توجه به نقش شبکه در توسعه کارآفرینی دانایی‌محور، پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات از پروژه‌های تولید محصول فناورانه جدید یا ارتقای محصول فناوری موجود در حوزه ICT شرکت‌های فناور تحت حمایت مراکز عضو شبکه در قالب اعطای گرنت رشد حمایت می‌کند. 

این اعتبار تحقیق و توسعه که در دو استان زنجان و سمنان با همکاری پارک‌های علم و فناوری زنجان و دانشگاه سمنان ارائه می‌شود با هدف حداقل دستیابی به MVP محصول مورد نظر و کسب آمادگی لازم برای ورود به بازار در اختیار شرکت‌های فناور مخاطب در این دو استان پرداخت می‌شود.

علاقمندان می‌توانند شرایط و ضوابط کلی اعطای گرنت رشد شبکه تاد را در اینجا مشاهده کنند. جزئیات این شرایط و ضوابط که در "دستورالعمل اعطای گرنت رشد (اعتبار تحقیقاتی توسعه محصول) در شبکه توسعه اقتصاد دیجیتال پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات" آمده است در اینجا و فرآیند اجرایی پذیرش درخواست‌های گرنت فناوری در اینجا قابل مشاهده هستند.

متقاضیان واجد شرایط می‌توانند کاربرگ‌های مربوط به درخواست گرنت فناوری را از اینجا دریافت نمایند.