ساختار سازمانی مرکز توسعه واحدهای فناور

 

   

    آقای جواد یزدان پناه (معاون توسعه فناوری)

 • بسترسازی  به منظور ایجاد و راهبری شبکه توسعه اقتصاد دیجیتال (تاد) 
 • ایجاد و راهبری سیستم پذیرش و ارزیابی واحدهای فناور و مسئولیت اداره حوزه پذیرش و ارزیابی واحدهای فناور
 • راه اندازی مرکز توسعه واحدهای فناور پارک و برنامه‌ریزی برای حمایت از رشد شرکت‌های مستقر 
 • سیستم مشاوره امور مدیریتی از جمله بیمه و مالیات برای شرکت‌های مستقر در پارک

      دانلود رزومه

    

   

   

    آقای محمدعلی جعفری (مدیر مرکز توسعه واحدهای فناور)

 • فعالسازی نظام اعطای گرنت‌های تحقیقاتی
 • فعالسازی و ارائه خدمات مالی به شرکت‌ها با همکاری امور مالی پارک 
 • توسعه و بهبود خدمات در حال ارائه به شرکت‌ها
 • رسیدگی به مشکلات اجرایی شرکت‌ها و مؤسسات در ارتباط با پارک و سایر سازمان‌ها و انجام هماهنگی‌های لازم به منظور مرتفع نمودن آن‌ها

      دانلود رزومه

 

   

   

    خانم زهرا خدام درباری محمدی (کارشناس امور شرکت ها)

 • رسیدگی به کلیه مسائل روزمره و درخواست‌های شرکت‌های مستقر در پارک
 • عقد قرارداد عضویت 
 • صدور معرفی نامه‌های مورد درخواست
 • گرنت توسعه فناوری 

      دانلود رزومه

 

   

   

    آقای عادل عامری زاده (کارشناس مرکز توسعه)

 • واگذاری حق بهره‌برداری طویل‌المدت اراضی و ابنیه
 • سرویس‌های ایاب و ذهاب
 • رسیدگی درخواست‌های بازدید از پارک برای متقاضیان استقرار 
 • پیگیری ایجاد و توسعه خدمات زیرساختی برای شرکت‌ها 
 • گرنت توسعه فناوری 

      دانلود رزومه