اولین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

۱۰ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۴:۲۳ کد : ۱۵۷ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۹۴
روابط عمومی پارک فاوا: اولین شماره نشریه سه زبانه پارک فاوا، ویژه فروردین ۱۴۰۰، به مدیرمسئولی دکتر محمدجعفر صدیق¬دامغانی¬زاده و سردبیری دکتر عباس قنبری¬باغستان با رویکرد خبری منتشر شد.
اولین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

اولین شماره نشریه سه زبانه پارک فاوا، حاوی پنج بخش اصلی است که به ترتیب «تازه­ های پارک فاوا»، «معرفی محصولات شرکت ­های فناور عضو پارک فاوا»، «فراخوان­ ها و اطلاعیه­ ها»، «بخش عربی» و «بخش انگلیسی» را شامل می‌شود.

در سرمقاله این شماره از نشریه خبری «پارک فاوا» آمده است:

اولین شماره نشریه سه زبانه « فاوا»، ارگان رسمی پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات در شرایطی منتشر میشود که این پارک در دو سال اخیر به لحاظ توسعهای، اعم از سختافزاری و نرمافزاری، تحولات زیادی را پشت سرگذاشته است.

از بُعد نرمافزاری؛ نظام اجرایی، سامانههای مدیریتی و مکانیسمها و فرایندهای حکمرانی پارک استقرار کامل یافته و به لحاظ سختافزاری نیز، بسیاری از پروژههای عمرانی و توسعهای و بسترسازیهای لازم برای پیادهسازی یک اکوسیستم فناوری و نوآوری مدرن در پارک تکمیل و وارد فاز اجرایی شده است.

پارک فاوا، به عنوان بزرگترین پارک تخصصی کشور در حوزه آی.سی.تی، با توجه به ماموریت ملی خود از اواسط سال گذشته (1399) وارد فاز توسعهای در سطح کشور شده و با تلاش و پشتکار تیم مدیریتی و نیز حمایت و پشتیبانیهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توانسته علاوه بر تشکیل شبکه اقتصاد دیجیتال(تاد)، متشکل از شبکه وسیعی از پارکهای علم و فناوری دیگر استانها و نیز توسعه خوشههای نوآوری در سراسر کشور، کار ساخت شعب پارک فاوا در استانهای سمنان و ساری را نیز آغاز کند. 

با توجه به چشمانداز بینالمللی پارک فاوا، سال 1400 سال بینالمللیسازی و تجاریسازی دستاوردهای حوزه آی.سی.تی کشور در سطوح منطقهای و جهانی است. از این منظر با توجه به ظرفیتها و پتانسیل کشور در حوزه فناوری و نوآوری، پارک فاوا ماموریت اصلی خود را  سرعتبخشی به رفع موانع نوآوری و توسعه شرکتها از طریق گرنتهای جدید خوشهسازی به روش نوآوری باز، بینالمللیسازی و گرنت تامین مالی جمعی و در نهایت تبدیل شدن به معتبرترین مرکز توسعه فناوری آی.سی.تی و کسب و کارهای مرتبط با آن در کشور و حتی منطقه میداند.

با این نگاه و با توجه به برنامه استراتژیک پارک برای تجاریسازی محصولات و دستاوردهای کشور در حوزه فناوری و نوآوری آی.سی.تی در آن سوی مرزها، ماهنامه خبری پارک فاوا با هدف تسهیل برقراری ارتباط با طیف وسیعی از مخاطبان و ذینفعان داخلی و خارجی به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی به زینت طبع آراسته شده است.

در اولین شماره ازماهنامه سه زبانه پارک فاوا، علاوه بر معرفی پارک (تاریخچه، اهداف، ماموریت، چشمانداز، خدمات قابل ارائه و ...)، به تازههای پارک، مشتمل بر فعالیتهای جاری و توسعهای پارک نیز پرداخته شده است. همچنین بخشی ویژهای از ماهنامه نیز به معرفی محصولات شرکتهای فناور مستقر/ عضو پارک فاوا پرداخته که به اقتضای داوریهای متقن و استانداردهای علمی دارای مزیتهای رقابتی بوده و در نتیجه قابلیت ورود به بازارهای داخلی، منطقهای و بینالمللی را دارند.

منتظر شمارههای آتی ماهنامه خبری سه زبانه پارک فاوا با ایدهپردازیهای بیشتر در زمینه توسعه اکوسیستم فناوری و نوآوری مدرن در زمینه آی.سی.تی باشید!».

دریافت فایل نشریه 

کلید واژه ها: نشریه پارک فاوا پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات دکتر جعفر صدیق


نظر شما :