Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

مأموریت

مأموریت پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات

اصلی‌ترین ماموریت پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، کمک به شرکت‌ها برای ورود به زنجیره تامین و اتصال آ‌ن‌‏ها به بازار‌های محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. بر این اساس رئوس ماموریت‌های این پارک عبارت است از:

۱ – کمک به رشد شرکت‌های جوان حوزه ICT ( با درآمد متوسط سالیانه ۵۰۰ میلیون تومان) به شرکت‌های توسعه‌یافته ( با درآمد سالیانه ۵ میلیارد تومان)

۲ –  توسعه تعاملات بین‌المللی صنایع ICT ایرانی

۳ –  جذب نخبگان و معکوس‌سازی روند مهاجرت نخبگان 

۴ – شبکه‌سازی مراکز رشد کشور و اتصال شرکت‌های رشد یافته در مراکز رشد به بازار

 

 

 

هدف نهایی این پارک، ایجاد واحدهای فناوری و تسهیل فرآیند جذب، ارتقاء و انتشار آن است به نحوی که تمامی و یا بخش‌های عمده‌ای از فعالیت‌های منتهی به محصولات فناوری و بحث‌های تجاری سازی دراین پارک به صورت حرفه‌ای قابل انجام باشد.

ارتباط با ما