Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

فراخوان گرنت رشد در شبکه تاد

شما اینجا هستید

 

با عنایت به سیاست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص توسعه شبکه اقتصاد دیجیتال (تاد) به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی و نیز توجه به نقش شبکه در توسعه کارآفرینی دانایی محور، پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات از پروژه‌های توسعه محصول شرکت‌های فناور تحت حمایت مراکز عضو شبکه به صورت مشارکت در تامین اعتبار حمایت می‌کند.

منظور از شبکه توسعه اقتصاد دیجیتال (تاد) شبکهای از پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و شتابدهنده ها به همراه پارک فاوا است که در ارتقاء سطح فعالیت‌ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصاد دیجیتال با یکدیگر همکاری می‌کنند.

مرکز مجری یکی از پارک‌های علم و فناوری یا یکی از انواع مراکز نوآوری، رشد علم و فناوری و شتابدهنده‌های فعال دارای مجوز رسمی در کشور است که بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌ها به عضویت شبکه توسعه اقتصاد دیجیتال در آمده‌اند.

منظور از گرنت تحقیقاتی توسعه محصول حمایت مالی پارک فاوا است که بر اساس دستورالعمل مربوطه به  شرکت‌های دوره رشد مستقر در مراکز عضو شبکه تاد تعلق می‌گیرد.

منظور از واحد فناور شرکت ثبت شده و پذیرش شده دوره رشد در یکی از مراکز عضو شبکه تاد است.

شرایط اعطای اعتبار

اعتبارات صرفاً به شرکت های فناور تحت حمایت مراکز عضو شبکه تاد تعلق می‌گیرد و لذا مراکز علاقمند به دریافت این گونه حمایت‌ها باید با احصاء شرایط لازم و اخذ پذیرش، عضو شبکه تاد شوند.

پروژه پیشنهادی شرکت فناور باید در یکی از مراکز مجری عضو شبکه تاد پذیرفته شده و تامین اعتبار سهم مرکز مجری تعهد شده باشد.

-حمایت پارک فاوا به آن دسته از پروژه‌های پذیرفته شده در مراکز عضو شبکه تاد تعلق می‌گیرد که از سوی پارک فاوا نیز انتخاب شوند، به عبارت دیگر لزوماً تمامی پروژه‌‍های پذیرفته شده در مراکز مجری مشمول حمایت پارک فاوا نمی شوند.

-اعطای اعتبار به شرکت های فناور عضو مراکز مجری بر اساس شیوه "پیشکار" (۱. ابلاغ بر اساس تصویب ۲. تخصیص بر اساس پیشرفت کار و ارزیابی های دوره ای ۳.پرداخت بر اساس ارائه اسناد مالی مثبته) خواهد بود.  

-صرفاً شرکت‌های فناور مستقر و یا متقاضی استقرار در مراکز عضو شبکه که دارای MVP در پروژه مورد درخواست باشند می توانند متقاضی این گرنت شوند.

منظور از MVP یا نمونه اولیه محصول نمونه ای از خدمت یا محصول است که کارکرد اصلی و پایه‌ای محصول نهایی را ارائه می کند، اما نه دارای تمامی مشخصات نهایی محصول است و نه قابل تولید انبوه یا آزمایشگاهی است.

- متقاضی حتما باید به عنوان شرکت فناور، در دوره رشد یکی از مراکز عضو شبکه تاد پذیرفته شده باشد.

- این اعتبار به عنوان اعتبار تحقیقاتی تلقی می‌شود و با هدف دستیابی به BSP یا ارتقاء فناوری لازم جهت افزایش آمادگی ورود به بازار پرداخت می‌شود.

منظور از BSP یا محصول آزمایشگاهی نمونه‌ای از خدمت یا محصول است که کلیه مشخصات فنی محصول نهایی را دارد و در حد آزمایشگاهی قابل تولید و فروش است.

- حداکثر مدت زمان مجاز برای هزینه کرد این اعتبار و ارائه دستاورد نهایی از تاریخ ابلاغ به مدت ۱۸ ماه است.

- هر شرکت فناور در یک زمان نمی‌تواند بیش از یک واحد حمایت تحقیقاتی دریافت کند.

- خطوط اعتباری این گرنت عبارتند از:

 ۱. خرید تجهیزات و خدمات در راستای توسعه محصول

 ۲. تحلیل بازار

 ۳. مشاوره فنی و تجاری

 ۴. هزینه‌های پرسنلی محققین

 ۵. بازپرداخت وام دریافتی دوره پیش رشد

علاوه بر حمایت‌های پارک فاوا و مرکز مجری، شرکت فناور می‌تواند نسبت به جذب حمایت‌های سایر حامیان نیز اقدام کند. در هر صورت مسئولیت تامین اعتبار لازم برای خاتمه پروژه به عهده شرکت فناور خواهد بود.

حمایت مالی پارک فاوا صرفاً از طریق اعضای شبکه توسعه اقتصاد دیجیتال انجام می‌شود. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر روی لینک‌های زیر کلیک کنید.

 

دانلود کاربرگ درخواست دریافت اعتبار رشد

دانلود دستورالعمل اعطای گرنت رشد

              

           استان یزد                        استان سمنان                      استان مرکزی                     استان خراسان                   مرکز رشد رویش                    استان فارس                   آذربایجان شرقی

 

 

 

 

 

هدف نهایی این پارک، ایجاد واحدهای فناوری و تسهیل فرآیند جذب، ارتقاء و انتشار آن است به نحوی که تمامی و یا بخش‌های عمده‌ای از فعالیت‌های منتهی به محصولات فناوری و بحث‌های تجاری سازی دراین پارک به صورت حرفه‌ای قابل انجام باشد.

ارتباط با ما