Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

ثبت نام داوران شبکه توسعه اقتصاد دیجیتال

شما اینجا هستید

 

پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور استانداردسازی فرایندهای جذب و پذیرش پروژه‌ها در برنامه‌های حمایتی مختلف خود در نظر دارد نسبت به ایجاد بانک اطلاعات داوران مورد تایید خود در شبکه توسعه اقتصاد دیجیتال (تاد) اقدام نماید. "تاد" شبکه ای از پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و شتابدهنده های دارای مجوز رسمی است که در ارتقاء سطح فعالیت ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصاد دیجیتال با پارک فاوا همکاری می کنند. پارک فاوا از برنامه های مراکز عضو شبکه تاد در حوزه های پیش رشد، شتابدهی، رشد و برگزاری آموزش های مهارت محور حمایت می کند. 
در تمامی برنامه‌های مورد حمایت پارک فاوا در مراکز عضو شبکه تاد، در صورتی که نظام پذیرش و ارزیابی و داوران معرفی شده توسط مراکز عضو شبکه بر اساس فرایند ارزیابی داوران، مورد تایید پارک فاوا قرار گرفته باشد، نتایج داوری مرکز مجری مستقیماً به شورای پذیرش پارک فاوا ارجاع و در خصوص آن تصمیم گرفته می شود. در غیر این صورت نتایج داوری مرکز مجری مجددا توسط پارک فاوا مورد ارزیابی و داوری قرار خواهد گرفت.

مراحل تایید داوران به عنوان داور پارک فاوا، به شرح زیر است:

- معرفی داور طرف مرکز مجری

- تکمیل اطلاعات سامانه داوران توسط داور محترم

- بررسی اطلاعات تکمیل شده و انتخاب داوران در کمیته تأیید صلاحیت داوران

 

- داوران منتخب از سوی پارک فاوا، حکم داوری دریافت کرده و به عنوان داور پارک فاوا گواهی نامه داوری دریافت خواهند کرد.

- به کلیه داوران مورد تأیید پارک فاوا که در مراحل مختلف داوری به نمایندگی از پارک فاوا داوری انجام دهند، مطابق ضوابط پارک فاوا حق الزحمه پرداخت می شود.

۱- داور فنی: 
فردی است که در خصوص ابعاد و ماهیت فناوری (سطح فناوری، عمق فناوری، میزان پیشرفت و تحقق برنامه فناوری،‌ شیوه دستیابی، پیچیدگی فنی،‌ سطح آمادگی فناوری،‌ میزان نوآوری و سایر موارد مشابه)‌ پروژه مربوطه ارزیابی و اظهار نظر می‌نماید.

دریافت فایل سوابق داور فنی 

(خواهشمند است به جهت تسریع فرایند ثبت اطلاعات قبل از ورود به سامانه ثبت نام، فایل سوابق دانلود و تکمیل گردد).

۲- داور کسب و کار:
 فردی است که در خصوص ابعاد و ماهیت کسب و کاری (اقتصادی، بازار،‌ مدل کسب و کار،‌ برنامه کسب و کار و سایر موارد مشابه) اظهار نظر می‌نماید.

دریافت فایل سوابق داور کسب و کار

(خواهشمند است به جهت تسریع فرایند ثبت اطلاعات قبل از ورود به سامانه ثبت نام، فایل سوابق دانلود و تکمیل گردد).

عضویت در سایت جهت ورود به سامانه ثبت نام داوری الزامی می‌باشد.

 

عضویت در سایت

 

ورود به سامانه ثبت نام داوران فنی

ورود به سامانه ثبت نام داوران کسب و کار

 

 

 

هدف نهایی این پارک، ایجاد واحدهای فناوری و تسهیل فرآیند جذب، ارتقاء و انتشار آن است به نحوی که تمامی و یا بخش‌های عمده‌ای از فعالیت‌های منتهی به محصولات فناوری و بحث‌های تجاری سازی دراین پارک به صورت حرفه‌ای قابل انجام باشد.

ارتباط با ما