Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مهارتهای کسب و کار با تاکید بر حوزه صنایع فرهنگی

شما اینجا هستید

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مهارتهای کسب و کار با تاکید بر حوزه صنایع فرهنگی در مورخ ۹۸/۰۹/۱۲ ازساعت ۱۳ الی ۱۶ در محل پارک علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی.

نوع: 
اطلاعیه
زمان نمایش: 
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸ ۰۳ الی دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ ۰۳ ساعت

 

هدف نهایی این پارک، ایجاد واحدهای فناوری و تسهیل فرآیند جذب، ارتقاء و انتشار آن است به نحوی که تمامی و یا بخش‌های عمده‌ای از فعالیت‌های منتهی به محصولات فناوری و بحث‌های تجاری سازی دراین پارک به صورت حرفه‌ای قابل انجام باشد.

ارتباط با ما