Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین مالیاتی شرکت ها با تاکید بر حوزه صنایع فرهنگی

شما اینجا هستید

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین مالیاتی شرکت ها با تاکید بر حوزه صنایع فرهنگی در مورخ ۹۸/۰۹/۱۲ از ساعت ۱۳ لغایت ۱۶ در محل پارک علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی برگزار خواهد شد.

نوع: 
اطلاعیه
زمان نمایش: 
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸ ۰۲ الی سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸ ۰۵ ساعت

 

هدف نهایی این پارک، ایجاد واحدهای فناوری و تسهیل فرآیند جذب، ارتقاء و انتشار آن است به نحوی که تمامی و یا بخش‌های عمده‌ای از فعالیت‌های منتهی به محصولات فناوری و بحث‌های تجاری سازی دراین پارک به صورت حرفه‌ای قابل انجام باشد.

ارتباط با ما