Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند

شما اینجا هستید

دومین نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند در تاریخ ۲۲ الی ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸ با حمایت نهاد ریاست جمهوری، وزارت کشور و راه و شهرسازی و صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار خواهد شد.

نوع: 
اطلاعیه
زمان نمایش: 
يكشنبه ۲۲ دى ۱۳۹۸ ۰۸ الی چهارشنبه ۲۵ دى ۱۳۹۸ ۰۸ ساعت

 

هدف نهایی این پارک، ایجاد واحدهای فناوری و تسهیل فرآیند جذب، ارتقاء و انتشار آن است به نحوی که تمامی و یا بخش‌های عمده‌ای از فعالیت‌های منتهی به محصولات فناوری و بحث‌های تجاری سازی دراین پارک به صورت حرفه‌ای قابل انجام باشد.

ارتباط با ما