Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

افتتاح پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات

شما اینجا هستید

با یاری و استعانت از خداوند بزرگ و حمایت دولت تدبیر و امید و در راستای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه کشور و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۸ با حضور مقامات عالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری و شرکتهای پذیرفته شده افتتاح می شود.

پیوست: 
نوع: 
اطلاعیه
زمان نمایش: 
شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۶ ۰۶ الی دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶ ۱۱ ساعت

 

هدف نهایی این پارک، ایجاد واحدهای فناوری و تسهیل فرآیند جذب، ارتقاء و انتشار آن است به نحوی که تمامی و یا بخش‌های عمده‌ای از فعالیت‌های منتهی به محصولات فناوری و بحث‌های تجاری سازی دراین پارک به صورت حرفه‌ای قابل انجام باشد.

ارتباط با ما