فراخوان برنامه گرنت رشد در شبکه توسعه اقتصاد دیجیتال (تاد) از تاریخ ۷ تیر ماه ۹۹ با همکاری مراکز عضو شبکه (شامل ۶ استان آذربایجان شرقی، فارس، خراسان، مرکزی، سمنان، یزد و مرکز رشد رویش جهاد دانشگاهی تهران) آغاز شد. 

بازه ثبت نام از تاریخ ۷ تیر لغایت ۱ مرداد مشخص شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این دوره از فراخوان بر روی تصویر کلیک کنید.