شتابدهنده گرین تک تحت حمایت هلدینگ دانش بنیان گرین وب در نظر دارد با انتشار فراخوان عمومی خود در هفته دولت برای دور دوم شتابدهی در سال جاری، از استارتاپ های توانمند در حوزه های IOT، Cloud و Block chain دعوت به پذیرش نماید.