مزایای حضور در دوره :

- فراگیری اکوسیستم اینترنت اشیا و لایه های آن

- یادگیری و پیاده سازی به صورت تعاملی و اثربخش

- اساتید متخصص و مربیان فنی آموزشی در هر بخش

- استفاده از پک سخت افزاری آمورشی برای پیاده سازی عملیاتی سناریوها

- ساخت یک محصول اولیه (MVP) مبتنی بر اینترنت اشیا در حین برگزاری بوت کمپ

- بیش از ۵۰ ساعت آموزش مهارت محور همراه با انجام سناریوهای هوشمندسازی

تاریخ برگزاری: ۳ الی ۹ اسفند

مکان برگزاری: استان گلستان

 

 ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر