رئيس امور صنعت، معدن، بازرگاني و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه كشور از پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، محمد جعفر صدیق رئیس این پارک روز چهارشنبه میزبان حميد اماني، رئيس امور صنعت، معدن، بازرگاني و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه كشور و جمعی ازهیات همراه بود. در این نشست صدیق ابتدا به معرفی اجمالی پارک پرداخت و سپس طرفین دیدگاه‌های خود را با یکدیگر به اشتراک گذاشتند.

پس از این دیدار، بازدید میدانی از محوطه پارک فاوا و پروژه‌های در دست اجرا صورت گرفت.