پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد صلاحیت جهت خدمات پیمان مدیریت تعمیرات اساسی و بازسازی ساختمان­‌های اداری اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت­‌های پیمانکار ذیصلاح دارای حداقل رتبه ۵ ابنیه از سازمان برنامه و بودجه دعوت می‌­گردد از تاریخ درج این آگهی به مدت ۵ روز کاری نسبت به بارگذاری مدارک به ادرس وب سایت ict-park.ir اقدام نمائید. بدیهی است ارسال مدارک و مستندات، هیچگونه تعهدی برای این پارک ایجاد نخواهد کرد. لازم به ذکر است به مدارک ناقص و تحویلی پس از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

لینک ثبت نام