به استحضار می‌رساند، پارک‌های علم و فناوری از قوانین ویژه‌ای در خصوص حمایت از شرکت‌های فناور مستقر در پارک برخوردارند که یکی از مهم ترین آن‌ها را می‌توان امکان استفاده از مزایای قانونی معافیت‌های مالیاتی برشمرد. با عنایت به اینکه کیفیت فعالیت شرکت‌ها مهم ترین ملاک برای بهره‌مندی آن‌ها از این مزایا است و تشخیص میزان عملکرد فناورانه شرکت، منوط به انجام فرآیند ارزیابی سالانه می‌باشد، لذا بهره‌مندی شرکت‌ها از معافیت‌های اشاره شده، مستلزم حضور شرکت در ارزیابی سالانه و کسب نتایج مطلوب خواهد بود.لازم به ذکر است نتایج ارزیابی سالانه، مهم ترین ملاک عمل آتی پارک در خصوص موارد ذیل خواهد بود :

۱-  صدور معرفی نامه بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی پیش بینی شده(ویژه شرکت‌های مستقر)

۲-  صدور مجوز فعالیت

۳-  تضمین ادامه استقرار/عضویت در پارک

لذا تقاضا دارد با اختصاص زمان مناسب نسبت به تکمیل کاربرگ‌های مربوطه(اطلاعات سال ۱۳۹۸) اقدام نموده و در تکمیل فرآیند ارزیابی با معاونت توسعه فناوری( مرکز توسعه واحدهای فناور) همکاری لازم مبذول فرمائید.ضمنأ یاد آور می‌شود فرصت تکمیل و ارسال کاربرگ‌ها و مستندات پیوست به پست الکترونیکی مرکز توسعه واحدهای فناور به آدرسEvaluation@ict-park.ir  تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ و مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی رسمی سال ۱۳۹۸ شرکت‌ها مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ می‌باشد.

دریافت کاربرگ‌های فراخوان ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۸ شرکت‌های عضو/مستقر در پارک

در صورت وجود هر گونه پرسش یا ابهام می‌توانید با کارشناس مرکز توسعه واحدهای فناور از طریق شماره ۰۲۶۳۶۱۰۵۱۷۱ داخلی ۳۰۸ (آقای شفیعی) تماس حاصل نمایید.