پس از اتمام مهلت زمانی فراخوان پذیرش در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، شرکت‌های متقاضی پذیرش درخواست‌های خود را ارسال کرده و پس از طی مراحل اجرایی مربوطه به تکمیل پرونده، مورد ارزیابی فنی قرار می‌گیرند.

به گزارش روابط عمومی پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، محصولات و خدمات شرکت‌ها از نظر معیارهای مرتبط با میزان فناورانه بودن فعالیت و عمق فناوری از قبیل سطح فناوری، پیچیدگی فنی، میزان نوآوری، سهم دانش از ارزش افزوده، شیوه دستیابی و سایر موارد توسط داوران فنی صاحب نظر و توانمند، ارزیابی می‌شوند.

این ارزیابی طی جلسات پرسش و پاسخ با حضور دپارتمان فنی شرکت‌ها، داوران فنی و نمایندگان پارک انجام می‌شود. شرکت‌های حاضر در فراخوان پس از طی جلسات داوری فنی باید در جلسات کارگروه ارزیابی، برنامه توسعه خود را برای حضور در پارک، اعلام نموده و مورد ارزیابی نهایی قرار گیرند.
لازم به ذکر است آقایان محمدرضا خلیلی، نماینده رئیس پارک در استان خراسان رضوی (ویژه شرکت‌های متقاضی پذیرش در سایت پارک واقع در شهر مشهد مقدس)؛ جواد یزدان پناه، معاون توسعه فناوری؛ امیر ضیایی مهرجردی، مدیر مرکز توسعه واحدهای فناور و امین شفیعی، کارشناس مرکز توسعه واحدهای فناور به عنوان نمایندگان پارک در جلسات ارزیابی حضور دارند.