Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

به پایگاه اطلاع‌رسانی «پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات» خوش‌آمدید

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای توسعه کسب ‏و کارهای حوزه فاوا نسبت به نهادسازی گسترده در سطح ملی اقدام نموده است که یکی از مهم‏ترین این اقدامات، تأسیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات است. هدف از ایجاد این پارک، توسعه اقتصادی و تعمیق تکنولوژی شرکت‏های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و کمک به رشد شرکت‌های جوان و در حال توسعه برای ورود موثر به بازارهای ملی و بین ‏المللی است. در اثر این اقدام، امکان استقرار کسب‏ و کارهای فناورانه حوزه فاوا در محیطی هم ‏افزا فراهم شده است و پارک از طریق ارائه و اجرای برنامه‏ های مناسب در راستای تقویت توانایی و رقابت ‏پذیری شرکت ‏ها برای ورود به زنجیره تامین ملی و بین ‏المللی فعالیت می‌کند.

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران

پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد صلاحیت جهت خدمات پیمان مدیریت تعمیرات اساسی و بازسازی...

دربارهپارک تخصصی ICT

آرشیومستندات

آرشیواخبار

مزایایاستقرار در پارک

پخش مستقیم مراسم افتتاحیه

اطلاعيه ها


 

هدف نهایی این پارک، ایجاد واحدهای فناوری و تسهیل فرآیند جذب، ارتقاء و انتشار آن است به نحوی که تمامی و یا بخش‌های عمده‌ای از فعالیت‌های منتهی به محصولات فناوری و بحث‌های تجاری سازی دراین پارک به صورت حرفه‌ای قابل انجام باشد.

ارتباط با ما